fbpx Skip to main content

Munax Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu vuoden 2022 alussa

Munaxin kolme perustajaosakasta Janne Torikka, Hannu Majander ja Juha Venno myivät keväällä 2021 osakeomistuksensa DANÆG-konsernille.

­– Olemme tehneet DANÆGin kanssa tiivistä yhteistyötä jo vuodesta 2015 lähtien. Tiedämme tanskalaisen omistajan olevan sitoutunut kehittämään Munaxia edelleen. Munax Oy on kehittynyt kananmunapakkaamosta innovatiiviseksi elintarviketaloksi. Meillä on nykyään kolme toimipistettä, päätoimipiste Laitilassa ja muut yksiköt Kustavissa ja Mynämäellä. Yrityksellä on loistavat kasvunäkymät niin kotimaassa kuin viennissä. Nyt on siis hyvä aika astua sivuun ja antaa uuden johdon luotsata menestyvää yritystä eteenpäin, kertoo Janne Torikka

Toimitusjohtaja tulee talon sisältä ja tehtävän ottaa vastaan Matti Nyfors. Nyfors on toiminut Munax Oy:n varatoimitusjohtajana. Nyforsilla on pitkä kokemus päivittäistavarakaupasta ja elintarviketeollisuuden johtotehtävistä mm. Osuuskauppa Keulasta, Ruokakesko Oy:stä, Ravintoraisio Oy:stä, Apetit Oyj:stä ja HKScan Finland Oy:stä.

Varatoimitusjohtajaksi tulee Petri Varjonen. Varjonen on Munax Oy:n johtoryhmän jäsen ja toiminut pitkään Munaxin eri tehtävissä.

Munax Oy:n johto vaihtuu 1.1.2022.

 

 

Munax Oy will change Managing Director at the beginning of 2022

In the spring of 2021, Janne Torikka, Hannu Majander and Juha Venno, Munax’s three founding shareholders, sold their shareholdings to the DANÆG Group.

– We have been working closely with DANÆG since 2015. We know that the Danish owner is committed to further developing Munax. Munax Oy has developed from an egg packing plant into an innovative food house. We currently have three offices, the main office in Laitila and other units in Kustavi and Mynämäki. The company has great growth prospects both domestically and in exports. So now is a good time to step aside and let the new management guide the successful company forward, says Janne Torikka

The Managing Director comes from inside the house and Matti Nyfors takes over the job. Nyfors has served as Munax Oy’s Deputy Managing Director. Nyfors has a long experience in the grocery trade and in management positions in the food industry, e.g. Cooperative Keula, Kesko Food Ltd, Ravintoraisio Oy, Apetit PLC and HKScan Finland Oy.

The Managing Director will change on January 1st, 2022.