fbpx Skip to main content
 

Munax Ltd.

The Company Behind Eggs

Miljöansvar

Äggets kvalitet är svår att bedöma utifrån. Därför är det viktigt att veta var ägget kommer ifrån. På Munax Oy vet vi vad som händer i vår kedja: hur kyckling kycklingar lever och vad de äter, hur foder produceras och hur ägg förpackas. På det sättet kan vi lova dig ett kvalitetsägg. På Munax är miljöfrågor särskilt väl tagna. En viktig sak för miljön är att vi har tänkt att torka kycklingarnas våta gödsel. Gödseln torkas av värmen som produceras av kycklingarna själva direkt på gården. Torrhygieniserat organiskt godkänt gödselmedel binder kol tillbaka i jorden och ingen avrinning sker i vattnet.

Vi utvecklar konstant återanvändning och minimering av avfall. Papper, wellpapp och plast återanvänds, energiavfallet sorteras från blandavfallet och förs till bränning. Äggskalen blir kalktillskott på åkern och biprodukterna blir tillskott i djurfoder.

Ytöver detta tar vi miljön i beaktande när vi skaffar nytt maskineri och vi använder miljösmart teknologi. Vi använder cirkulerande äggbrickor i plast, vilkas livslängd är närmare 10 år. Vi kör själv våra ägg, på så vis kan vi planera rutterna smart.

Munax Oy är medlem av Förpackningsbranchens Miljöregister RINKI Ab, och bär vårt miljöansvar för producenter genom dem.

 

Contact us

Djurens välfärd

Vi satsar hårt på djurens välfärd på Munax, för en välmående höna värper bättre ägg. Våra producenters hönor mår bra, oberoende produktionsmetoden. Genom rådgivning, uppföljning och erfarenhetsutbyte ger vi producenten bättre kunskap i djurhushållning. Vi kan även hjälpa till med anskaffninga av utrustning. Äggens kvalitetskontroll berättar också om hur bra hönsen mår och ger oss möjlighet att upptäcka förändringar.

Trygga livsmedel

Vi har standarden FSSC 22000 för livsmedelstillverkning vilken styr vår dagliga verksamhet, så att vi kan garantera våra konsumenter trygga livsmedel.

Vi skolar regelbundet vår personal till hygieniskt arbetssätt genom interna skolningar samt genom officiella skolningsdagar för hygienpass.

Äggen i Finland är fria från salmonella, vilket inte är en tillfällighet, utan resultatet av ett noggrant salmonellatestningsprogram. Vi följer Livsmedelsverkets direktiv om regelbunden salmonellatestning på alla våra avdelningar, varje tillverkad sats flytande produkter och varje sats tillverkade äggbaserade produkter testas för salmonella och vi övervakar att alla våra producenter följer salmonellaprogrammet.

Ansvarsfull anskaffningspolitik

För att få bli leverantör av ägg till Munax, förutsätter vi en partianmälan, varifrån vi får information om värparna. Vi har kunskap om alla våra leverantörer, för en fullständig uppföljning av råvaran.

Vi förutsätter att alla våra leverantörer av förpackningsmaterial följer lagstiftning och vi kräver intyg på alla material som är i direkt kontakt med livsmedlet.

Konsumentlöfte

Vi strävar till 100% leveranssäkerhet av avtalad kvalitet, mängd och tidpunkt. Målet är att vara en flexibel och pålitlig leverantör som snabbt kan anpassa sig till kundens och konsumentens växlande behov. De produkter vi leverar är alltid av hög kvalitet och trygga att använda!