fbpx Skip to main content

Förpackningskoderna

Äggen blir alltid stämplade. Stämpelns uppgift är att berätta om äggets ursprung.

Så här tolkar du koden 3fi11060 som finns på ägget:

3 = produktionssätt
Fi = landskod, Fi = Finland
11060 = gårdskod

Ekologiska ägg (nummer 0 på stämpeln)
Äggen produceras i ekologiska hönsgårdar där hönorna lever fritt d.v.s. krafsar, badar, lägger ägg i bon, sover på sittpinnar och är ute under sommarperioden. Hönorna matas med ekologiskt foder. Äggen kan vara vita eller bruna.

Free Range – Ägg från utehöns (nummer 1 på stämpeln)
Hönorna har möjlighet till utevistelse varje dag, året runt. Utehönsgården har en väderskyddad uteveranda som möjliggör utevistelsen även i midvintertid. Stallförhållandena är som för fränderna som går fritt inomhus. Utehönsen äter vanligt foder.

Ägg från frigående höns inomhus (nummer 2 på stämpeln)
Äggen kan vara vita eller bruna.  De produceras i golvhönsgårdar där hönorna får röra sig fritt, krafsa och ta sandbad. Hönorna kan lägga ägg i bon och sitta på sittpinnar.

Ägg från höns i inredda burar (nummer 3 på stämpeln)
Äggen kan vara vita eller bruna. De produceras i hygieniska förhållanden i smågruppshönsgårdar i inredda burar som uppfyller direktiven från år 2012.